Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Customer Desk

Iskoristite prednosti Customer Deska

Apliciraj online
 • Direktan pristup finansijskim tržištima
 • Zaštita od negativnih uticaja promjene tržišnih cijena
  • Pravovremene informacije sa svjetskih tržišta

Proizvodi i usluge

Pružamo Vam mogućnost korišćenja lepeze proizvoda i usluga

  • Promptna kupoprodaja deviza (FX spot)- kupovina ili prodaja deviza sa rokom poravnanja do dva radna dana, po kursu ugovorenom u skladu sa važećim tržišnim uslovima i bez dodatnih troškova konverzije.
  • Nalozi (FX orderi)- mogućnost promptne kupovine ili prodaje deviza po unaprijed definisanom kursu i sa predefinisanim rokom važenja, pri čemu se transakcija realizuje istog trenutka kada kretanja na tržištu dostignu unaprijed definisani nivo. Opoziv naloga je moguće izvršiti u svakom trenutku do momenta izvršenja.
  • Terminska kupoprodaja deviza (FX forward)- kupovina ili prodaja deviza sa rokom poravnanja dužim od dva radna dana. Predstavlja instrument zaštite klijenta od valutnog rizika, jer se kurs kupovine ili prodaje strane valute fiksira po trenutno važećim tržišnim uslovima, sa namjerom izvršavanja transakcije na tačno definisan datum u budućnosti.
  • Oročenja deviznih sredstava- klijent može da plasira višak likvidnih sredstava u stranoj valuti na različite periode oročenja, ostvarujući kamatne stope po trenutno važećim tržišnim uslovima.
  • Praćenje kretanja tržišnih pokazatelja- Klijentu su na raspolaganju besplatne informacije o kretanju kurseva i kamatnih stopa, te o objavama ekonomskih indikatora i prognoza, kao i najnovije vijesti iz sfere svjetske ekonomije.

Kontakti

Stojimo Vam na raspolaganju svakog radnog dana od 08:00 do 16:00 časova

Finansijska tržišta

Tel: +387 (0) 51 241 169, +387(0) 51 242 257, +387(0) 51 246 433

Prodaja/Customer Desk

Tel: +387 (0) 51 220 480

Fax: +387 (0) 51 242 254

E-mail adresa: [email protected]

REUTERS DEALING: ATOS

Zainteresovan/a sam za usluge Customer Desk-a

Unesite svoje kontakt podatke i mi ćemo Vam se javiti

Pošaljite zahtjev online i pojednostavite proces ugovaranja

Opis procesa

 • Popunite formu

  Popunite online formu

 • Kontakt

  Kontaktiraće Vas naš Savjetnik za preduzeća

 • Sastanak

  Prikupite potrebnu dokumentaciju i dođite u Banku

Trebate pomoć?