Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Često postavljana pitanja

Paketi računa

Šta trebate da znate o otvaranju i korišćenju paketa računa

Otvaranje paketa računa

Šta je paket računa?

Paket računa predstavlja skup proizvoda i usluga Banke koji korisniku omogućava pogodnosti u korišćenju određene grupe bankarskih proizvoda i usluga u sastavu paketa računa, kao i dodatne pogodnosti prilikom korišćenja drugih proizvoda i usluga Banke po izboru korisnika.

Kako otvoriti paket računa?

Korisnik paketa računa može postati punoljetno, domaće ili strano fizičko lice koje ima otvoren tekući račun/račun za isplatu penzija/invalidnina u Banci. Da bi otvorili jedan od paketa računa potrebno je da posjetite jednu od poslovnica Sberbank ad Banja Luka.

Koja su neophodna dokumenta da bi se otvorio paket računa?

Paket računa se može otvoriti na osnovu sljedeće dokumentacije:

Domaća fizička lica:

- Zahtjev za otvaranje paketa računa

- Lični identifikacioni dokument

Strana fizička lica:

- Zahtjev za otvaranje paketa računa

- Ovjerena kopija pasosa ne starija od 3 mjeseca

- Potvrda PU RS da je nerezident upisan u registar nerezidenata ili Izjava da lice nije poreski obveznik (obrazac Banke)

- Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima (obrazac Banke)

Korišćenje paketa računa

Da li se naknada za vođenje paketa računa naplaćuje ako korisnik ne koristi sve proizvode iz paketa računa?

Naknada za vođenje paketa računa se naplaćuje na mjesečnom nivou, zadnji dan u mjesecu za prethodni mjesec. Nezavisno od činjenice da li Korisnik koristi sve ili pojedine proizvode i usluge odnosno pogodnosti iz paketa računa i nezavisno o tome da li je korisnik imao prometa po tekućem računu ili ne, korisniku će se uvijek naplatiti jedinstvena mjesečna naknada za korišćenje paketa.

Kako se može otkazati ugovor o paketu računa?

Ugovor o paketu računa Korisnik može otkazati dostavljanjem pismenog Zahtjeva za zatvaranje paket računa. Otkazom paketa se ne otkazuju proizvodi koji su sadržani u paketu. Ukoliko Korisnik otkaže paket računa, gubi prava na pogodnosti iz paketa u pogledu visine troškova. U tom slučaju Banka naplaćuje korisniku troškove koji važe za proizvode i usluge Banke van paketa, a sve u skladu sa Odlukom o naknadama za bankarske usluge.

Oročena štednja

Pitanja u vezi otvaranja i korišćenja oročene štednje

Otvaranje štednog računa

Ko može otvoriti štedni račun?

Štedni račun mogu otvoriti sva domaća i strana fizička lica. Dječija štednja se otvora na ime djetete zastupanom po zakonskom zastupniku ili staratelju.

Koja dokumentacija je potrebna za otvaranje štednog računa?

Za otvaranje štednog računa potrebna je sljedeća dokumentacija:

Domaća fizička lica:

- Zahtjev za otvaranje štednog računa

- Lični identifikacioni dokument

- Rodni list ukoliko se štednja otvara na ime djeteta

Strana fizička lica:

- Zahtjev za otvaranje paketa računa

- Ovjerena kopija pasosa ne starija od 3 mjeseca

- Potvrda PU RS da je nerezident upisan u registar nerezidenata ili Izjava da lice nije poreski obveznik (obrazac Banke)

- Izjava o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima (obrazac Banke)

Ostala pitanja

Koliko štednih računa može imati jedan korisnik?

Jedan korisnik, domaće fizičko lice, može imati neograničen broj štednih računa dok strana fizička lica mogu otvoriti samo po jedan avista štedni račun u domaćoj i stranoj valuti.

U kojim valutama se može otvoriti štedni račun?

Štedni račun se može otvoriti u domaćoj valuti kao i u stranim valutama (EUR, USD, CHF, GBP...), a sve u zavisnosti od vrste štednog proizvoda.

Da li je moguće raspolagati oročenim sredstvima prije isteka ugovorenog perioda oročenja?

Korisnik može oročenim sredstvima na računu da raspolaže i prije isteka ugovorenog perioda oročenja podnošenjem pismenog zahtjeva Banci.

Da li su depoziti osigurani i koji je iznos osiguranog depozita?

Depozit fizičkih lica su osigurani kod nadležne Agencije za osiguranje depozita, a iznos osiguranog depozita je 50.000,00 KM po jednom korisniku.

Kredit

Odgovori na najčešće postavljana pitanja u vezi kredita

Odobravanje kredita

Da li kredit može dobiti lice koje nije u stalnom radnom odnosu?

Može, najviše na period do isteka ugovorenog radnog odnosa.

Koji je makismalni iznos kredita koji može da se dobije bez žiranata i hipoteke?

Makismalan iznos je 50.000KM, iznos zavisi od provjere kreditne sposobnosti klijenta, kreditne zaduženosti kao i drugih uslova propisanih od strane Banke.

Može li penzioner dobiti kredit bez žiranata?

Da, makismalan iznos je 10.000KM uz uslove propisane od strane Banke.

Da li mogu da dobijem kredit za kupovinu stana koji je izgradnji?

Da, ukoliko je investitor na listi investitora za koje Banka prihvata zabilježbe na nakretninu koja je predmet kupoprodaje.

Da li mogu da dobijem kredit ukoliko nemam otvoren račun u ATOS BANK a.d. Banja Luka?

Da, uz kamatnu stopu veću za 2 procentna poena.

Kartice

Odgovori na najčešće postavljana pitanja u vezi kartica izdatih od strane ATOS BANK a.d. Banja Luka

Korišćenje platnih kartica

Kako da prijavim izgubljenu ili ukradenu karticu?

U slučaju gubitka, krađe ili sumnje na zloupotrebu kartice molimo Vas da bez odlaganja pozovete sljedeće brojeve telefona (24 časa dnevno / 7 dana sedmično):

- 0800 59 999 za pozive iz Bosne i Hercegovine

- ili +387 51 492350 za pozive upućene iz inostranstva

Moja kartica je ostala u bankomatu. Šta da radim?

Ukoliko je Vaša kartica zadržana u bankomatu, dovoljno je da o tome obavijestite najbližu poslovnicu ATOS BANK a.d. Banja Luka ili pozovete broj telefona +387 51 241 124

Zaboravio sam PIN. Šta da radim?

U slučaju da zaboravite PIN broj kartice potrebno je da na šalteru najbliže poslovnice ATOS BANK a.d. Banja Luka podnesete zahtjev za ponovnu štampu PIN-a.

Kako da promjenim limit potrošnje po kartici?

Ukoliko želite da promjenite dnevni ili mjesečni limit potrošnje po kartici potrebno je da na šalteru najbliže poslovnice popunite zahtjev za izmjenu limita i odaberete limit koji odgovara Vašim potrebama.

Da li mogu promjeniti PIN? Kako?

Ukoliko želite da sami kreirate svoj PIN kod to možete uraditi na bankomatima ATOS BANK a.d. Banja Luka. Ovaj PIN će ostati isti i nakon reizdavanja kartice. Savjetujemo Vam, sigurnosti radi, da odaberete PIN broj koji neće biti previše jednostavan. Izbjegavajte ponavljanje istih cifara, datum rodjenja ili sl.

Da li svoju karticu mogu koristiti na internetu?

Visa Classic, MasterCard Debit, MasterCard Standard, MasterCard Gold i Debit Business MasterCard su kartice koje se mogu koristiti na internetu.

Da li druga osoba može koristiti moju karticu?

Vašu karticu, kao ni podatke o njoj, iz sigurnosnih razloga, ne trebate davati nikome. Ukoliko želite da nekome stavite na raspolaganje sredstva na računu vezanom za karticu to možete uraditi podnošenjem zahtjeva za dodatnu karticu.

Dobio sam SMS poruku za transakciju koja mi je nepoznata. Šta da radim?

Što prije kontaktirajte Banku na brojeve telefona 0800 59 999 za pozive iz Bosne i Hercegovine ili +387 51 492350 za pozive upućene iz inostranstva i zatražite blokadu kartice kako biste spriječili autorizovanje svih budućih transakcija dok ne provjerite sa Bankom šta se desilo. Ako su Vam transakcije nepoznate i nakon provjere potrebno je da podnesete zahtjev za reklamaciju i Banka će obraditi Vaš zahtjev i obavijestiti Vas o ishodu.

Dobio sam 2 SMS poruke za jednu transakciju. Šta da radim?

Ovo se obično dešava kada transakcija nije dovršena (uglavnom zbog komunikacionih problema) i trgovac ne može izdati robu jer nema slip o uspješnoj transakciji. U ovakvim slučajevima neophodno je da sačuvate sve slipove i fiskalni račun za spornu transakciju i da se javite u Banku gdje će Vas uputiti o načinu za dalje rješavanje reklamacije.

Online servisi

Najčešće postavljena pitanja u vezi ATOS mBank, Online Bankinga i Business Online usluge

ATOS mBank

Ko može registrovati i koristiti ATOS mBank uslugu?

Klijenti ATOS BANK a.d. Banja Luka (Fizička lica) koji imaju aktivan Transakcioni račun (Tekući ili Žiro).

Kako da podnesem zahtjev za ATOS mBank uslugu?

Zahtjev za uslugu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici ATOS BANK a.d. Banja Luka.

Promjenio/la sam telefon i ne uspjevam da se ponovo aktiviram sa aktivacionim kodom koji sam dobio/la prošli put?

Aktivacioni kod je jednokratan, tako da je za ponovnu aktivaciju ATOS mBank usluge potrebno dobiti novi Aktivacioni kod. Zahtjev za novi Aktivacioni kod možete podnijeti na e-mail adresu [email protected] ili ličnim dolaskom u bilo koju poslovnicu Banke.

Pogrešio/la sam PIN kod 3 puta, tako da mi je nalog sada zaključan. Kako da se ponovo prijavim?

Za ponovnu prijavu u uslugu potreban Vam je novi Aktivacioni kod. Zahtjev za novi Aktivacioni kod možete podnijeti na e-mail adresu [email protected] ili ličnim dolaskom u bilo koju poslovnicu Banke.

Da li je ATOS mBank uslugu moguće u isto vrijeme aktivirati i koristiti na više mobilnih uređaja?

Ne, jedan korisnik uslugu može koristiti samo na jednom uređaju.

Izgubio/la sam mobilni uređaj na kojem imam ATOS mBank aplikaciju, da li neko može da zloupotrijebi istu i pristupi mojim računima?

ATOS mBank aplikacija koristi najsavremenije sisteme zaštite, uz obavezu korisnika da svoj PIN kod drži sigurnim (ne otkriva PIN kod drugim osobama, kreira dovoljno kompleksan PIN i periodično vrši promjenu PIN koda). U slučaju gubitka ili krađe Vašeg mobilnog uređaja, preporuka je da se javite Banci kako bi zbog sigurnosti Vaš nalog bio blokiran. Korisnički nalog uvijek možete ponovo aktivirati pomoću novog Aktivacionog koda.

Online banking

Ko može registrovati i koristiti Online Banking uslugu?

Klijenti ATOS BANK a.d. Banja Luka (Fizička lica) koji imaju aktivan Transakcioni račun (Tekući ili Žiro).

Kako da podnesem zahtjev za Online Banking uslugu?

Zahtjev za uslugu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici ATOS BANK a.d. Banja Luka.

Stigao mi je Aktivacioni kod na moju e-mail adresu, ali mi niste poslali moje Korisničko ime?

Vaše Korisničko ime je definisano prilikom podnošenja zahtjeva i isto je navedeno u članu 5. Ugovora koji ste tom prilikom potpisali i dobili jedan primjerak.

Pogrešio/la sam Lozinku 3 puta, te dobijam poruku da moj nalog nije aktivan. Kako da se ponovo prijavim u Online Banking uslugu?

Za ponovnu prijavu u uslugu potreban Vam je novi Aktivacioni kod. Zahtjev za novi Aktivacioni kod možete podnijeti na e-mail adresu [email protected] ili ličnim dolaskom u bilo koju poslovnicu Banke.

Kako se potpisuju nalozi prenosa / plaćanja putem Online Banking usluge?

Transfer (Prenos) novca između vlastitih računa Korisnik potpisuje unosom svoje Lozinke. Nalozi plaćanja na račune drugih fizičkih i pravnih lica se potpisuju sa TAN kodom (TAN kod predstavlja 6-cifreni autorizacioni kod, čije važenje je ograničeno na 10 minuta, a korisniku se dostavlja putem SMS poruke. Jedan TAN kod se može iskoristiti samo za jedan nalog plaćanja).

Business Online

Ko može registrovati i koristiti Business Online uslugu?

Klijenti ATOS BANK a.d. Banja Luka (Pravna lica) koji imaju aktivan Transakcioni racun.

Kako da podnesem zahtjev za Business Online uslugu?

Zahtjev za registraciju Business Online usluge, Klijenti Banke podnose kod Savjetnika za poslovanje sa pravnim licima (Account Manager) – službeno lice ATOS BANK a.d. Banja Luka.

Kako se koristi Business Online usluga?

Korisnici od Banke dobivaju paket koji sadrži: o Instalacioni CD, Čitač smart kartica (USB), Smart karticu sa certifikatom, PIN mailer (Koverta sa Aktivacionim i PIN kodom). Aplikacija se instalira na računar (PC) sa Microsoft Windows operativnim sistemom, na koji se dodatno povezuje i USB čitač kartica. Nakon pokretanja aplikacije, korisnik pomoću svoje Smart kartice i PIN koda se prijavljuje u aplikaciju čime je omogućeno korištenje Business Online usluge.

Potrebna mi je pomoć prilikom instalacije aplikacije?

Za svu pomoć u procesu instalacije aplikacije na raspolaganju Vam je Tehnička podrška putem broja telefona 051/258-248 (Ponedeljak – Petak od 08:00 – 16:00 h).

Da li je u sklopu jedne kompanije/firme moguće imati više korisnika Business Online usluge?

Da, aplikacija omogućava kreiranje i rad sa više korisnika, kao i mogućnost različitih privilegija po svakom korisniku.

Pogriješio/la sam PIN kod 3 puta i sada ne mogu da pristupim Business Online usluzi?

U slučaju 3 pogrešna unosa PIN koda, Smart kartica se zaključava, te za pomoć u otključavanju kartice možete da se obratite Tehničkoj podršci putem broja telefona 051/258-248 (Ponedeljak – Petak 08:00 – 16:00 h).

Niste pronašli odgovor?

Pozovite 0800 59 999 ili Kontaktirajte nas

Trebate pomoć?