Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Postanite dio našeg tima

Uspješnim profesionalnim radom i zalaganjem naših zaposlenih, kao i lojalnošcu naših klijenata, tokom poslednjih 20 godina rada ZAJEDNO smo izgradili obostrano povjerenje i dugorocne odnose sa našim klijentima.

Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugorocnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge!

U cilju ostvarenja naših strateških ciljeva, nudimo mogucnost i perspektive za strucnjake iz razlicitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamicnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji ce unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja je:

 • ekonomske, pravne, elektrotehnicke i informaticke struke
 • imate razvijene komunikacione vještine
 • timski igrac, strpljivi i fleksibilni
 • poštujete radna i eticka nacela i standarde

Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa našim timom

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik za internu reviziju u Službi interne revizije

Radni odnos: Upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 09.06.2023. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavlja poslove interne revizije pojedinih segmenata poslovanja i rada Banke i daje stručna mišljenja, u skladu sa međunarodinim standardima profesionalne prakse interne revizije;
 • Ocjenjuje sistem za upravljanje rizicima u Banci i adekvatnosti drugih kontrolnih funkcija;
 • Ocjenjuje tačnost i adekvatnost računovodstvenih i drugih sistema evidencija Banke i njenog sistema izvještavanja;
 • Planiranje, priprema i organizovanje pojedinačnih revizija, te nadzor, kontrola i izvještavanje o sprovođenju istih;
 • Vrši pregled i verifikaciju radnih programa i dokumentacije za pojedinačne revizije;
 • Definisanje nalaza i preporuka na osnovu identifikovanih slabosti, procijenjenih rizika i rezultata revizije, te evidentiranje istih u sistemu interne revizije Banke;
 • Izrađuje sve vrste izvještaja o izvršenim revizijama i o aktivnostima interne revizije;
 • Provjera statusa nalaza svih revizija, dokumentovanje i evidentiranje zaključaka, te informisanje odgovornih lica i izvještavanje o istima;
 • Evidentira, dokumentuje i arhivira podatke i dokumentaciju proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještava o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Službe;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen stručne spreme, ekonomski fakultet ili pravni fakultet
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na najsloženijim bankarskim poslovima i poslovima kontrole, supervizije ili revizije banaka ili drugih lica u finansijskom sektoru
 • poželjno zvanje ovlašćenog internog revizora, ili sertifikovanog računovođe ili ovlašćenog revizora, odnosno druge licence o stečenim posebnim znanjima, sposobnostima i vještinama za obavljanje poslova kontrole, supervizije ili revizije banaka
 • dobro poznavanje svih vrsta bankarskih poslova
 • sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • poželjno aktivno znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • vozačka dozvola ''B'' kategorije

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: [email protected]

Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove bice ukljuceni u proces selekcije kandidata.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Napredujemo i rastemo ZAJEDNO

Ukoliko želite da širite svoje vidike i znanja, pristupacni ste i otvoreni za nova iskustva onda ste vi idealan kandidat za rad u našoj Banci.

Nudimo:

 • rad u Banci koju klijenti biraju zbog kvaliteta usluge i uzajamnog povjerenja

 • mogucnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri

 • strucno usavršavanje

 • izazovno i dinamicno radno okruženjestrucno usavršavanje

Niste pronašli odgovarujuce radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?