Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Postanite dio našeg tima

Uspješnim profesionalnim radom i zalaganjem naših zaposlenih, kao i lojalnošću naših klijenata, tokom poslednjih 20 godina rada ZAJEDNO smo izgradili obostrano povjerenje i dugoročne odnose sa našim klijentima.

Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugoročnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge!

U cilju ostvarenja naših strateških ciljeva, nudimo mogućnost i perspektive za stručnjake iz različitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamičnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji će unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja je:

 • ekonomske, pravne, elektrotehničke i informatičke struke
 • imate razvijene komunikacione vještine
 • timski igrač, strpljivi i fleksibilni
 • poštujete radna i etička načela i standarde

Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa našim timom

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši stručni saradnik za internu reviziju u OJ Služba interne revizije

Radni odnos: na neodređeno vrijeme uz uslov probnog rada

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 12.07.2022. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Obavlja poslove interne revizije pojedinih segmenata poslovanja i rada Banke i daje strucna mišljenja, po nalogu neposrednog rukovodioca, u skladu sa medunarodnim standardima profesionalne prakse interne revizije;
 • Ocjenjuje sistem za upravljanje rizicima u Banci i adekvatnosti drugih kontrolnih funkcija (funkcije upravljanja rizicima i funkcije pracenja uskladenosti poslovanja);
 • Ocjenjuje tacnost i adekvatnost racunovodstvenih i drugih sistema evidencija Banke i njenog sistema izvještavanja;
 • Ažuriran ‘’univerzum revizije’’ u sistemu interne revizije Banke;
 • Učestvuje u godišnjoj procjeni rizika i izradi plana interne revizije;
 • Planira, priprema i organizuje pojedinačne revizije po nalogu neposrednog rukovodioca, te nadzor, kontrola i izvještavanje neposrednog rukovodioca o sprovođenju istih;
 • Vrši pregled i verifikaciju radnih programa i dokumentacije za pojedinacne revizije, pripremljene od clanova tima;
 • Definiše nalaze i preporuke na osnovu identifikovanih slabosti, procijenjenih rizika i rezultata revizije, te evidentiranje istih u sistemu interne revizije Banke;
 • Izrađuje sve vrste izvještaja o izvršenim revizijama i o aktivnostima interne revizije;
 • Provjerava status nalaza svih revizija, odnosno preduzetih aktivnosti, dokumentovanje i evidentiranje zakljucaka, te informisanje odgovornih lica i izvještavanje neposrednog rukovodioca o istima;
 • Evidentira, dokumentuje i arhivira podatake i dokumentaciju proisteklu iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Službe;
 • Obavlja druge poslove koji proizilaze iz opisa radnog mjesta i poslove vezane za radno mjesto, te poslove cije je obavljanje naloženo od Odbora za reviziju, Nadzornog odbora ili Skupštine Banke;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen strucne spreme
 • ekonomski fakultet ili pravni fakultet;
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na najsloženijim bankarskim poslovima i poslovima kontrole, supervizije ili revizije banaka ili drugih lica u finansijskom sektoru;
 • zvanje ovlašcenog internog revizora ili sertifikovanog racunovođe ili ovlašcenog revizora, odnosno druge licence o stečenim posebnim znanjima, sposobnostima i vještinama za obavljanje poslova kontrole, supervizije ili revizije banaka;
 • dobro poznavanje svih vrsta bankarskih poslova;
 • sposobnost aktivnog koriščenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta;
 • vozacka dozvola ''B'' kategorije;

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@atosbank.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Blagajnik / Likvidator u Filijali Banja Luka

Broj izvršilaca: pet (5)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 07.07.2022. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@atosbank.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Blagajnik / Likvidator u Filijala Laktaši

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Laktaši

Rok za podnešenje prijave: 07.07.2022. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@atosbank.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Blagajnik / Likvidator u Filijala Kozarska Dubica

Broj izvršilaca: dva (2)

Mjesto rada: Kozarska Dubica

Rok za podnešenje prijave: 07.07.2022. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

Obavlja poslove pružanja usluga i prodaje proizvoda Banke na šalterima, u poslovanju sa fizičkim i pravnim licima koji obuhvataju:

 • Gotovinske i bezgotovinske transakcije za fizička i pravna lica
 • Otvaranje i realizaciju naloga na transakcione i druge račune, depozite, kredite i dr.
 • Rad sa blagajnom i gotovim novcem
 • Arhiviranje blagajničkog dnevnika i dokumentacije
 • Punjenje bankomata
 • Komunikacija sa klijentom u cilju analize potreba za određenim uslugama Banke
 • Obavljanje promotivnih razgovore sa klijentima radi promocije proizvoda Banke
 • Identifikacija klijenta, provjera podataka i ocjena prihvatljivosti
 • Unos novih i/ili izmjena postojećih podataka o klijentu
 • Prijem i evidencija platnih transakcija fizičkih i pravnih lica
 • Prijem, evidencija i realizacija platnih naloga, gotovinskih ili bezgotovinskih, fizičkih i pravnih lica u domaćoj i stranoj valuti
 • Ovjera i verifikacija naloga

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS/VS/SSS – 7/6/4. stepen stručne spreme društvenog smjera
 • Poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje jedne (1) godine
 • Sposobnost aktivnog korišćenja i rada na računaru za obavljanje poslova radnog mjesta
 • Znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: posao@atosbank.ba

Samo kandidati koji zadovljavaju tražene uslove bice pozvani na testiranje odnosno intervju.

Napredujemo i rastemo ZAJEDNO

Ukoliko želite da širite svoje vidike i znanja, pristupačni ste i otvoreni za nova iskustva onda ste vi idealan kandidat za rad u našoj Banci.

Nudimo:

 • rad u Banci koju klijenti biraju zbog kvaliteta usluge i uzajamnog povjerenja

 • mogućnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri

 • stručno usavršavanje

 • izazovno i dinamično radno okruženjestručno usavršavanje

Niste pronašli odgovarujuće radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?