Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Karijera

Postanite dio našeg tima

Uspješnim profesionalnim radom i zalaganjem naših zaposlenih, kao i lojalnošcu naših klijenata, tokom poslednjih 20 godina rada ZAJEDNO smo izgradili obostrano povjerenje i dugorocne odnose sa našim klijentima.

Naša misija je uspostavljanje i održavanje dugorocnog poslovnog odnosa sa našim klijentima, kako bi u potpunosti zadovoljili njihove potrebe, te im pružili brze, efikasne i jednostavne bankarske usluge!

U cilju ostvarenja naših strateških ciljeva, nudimo mogucnost i perspektive za strucnjake iz razlicitih profesionalnih oblasti, koji žele da rade u dinamicnom okruženju, koji su spremni da strastveno pristupaju poslovnim izazovima i koji su motivisani da ulože maksimalan trud za uspješnu karijeru, kao i talente koji ce unijeti novu energiju, stvoriti neku novu vrijednost i pokazati spremnost da zajedno sa nama grade našu Banku.

Ukoliko ste osoba koja je:

 • ekonomske, pravne, elektrotehnicke i informaticke struke
 • imate razvijene komunikacione vještine
 • timski igrac, strpljivi i fleksibilni
 • poštujete radna i eticka nacela i standarde

Pozivamo vas da nastavite vašu karijeru sa našim timom

Konkursi

Otvoreni konkursi

Viši saradnik za naplatu potraživanja od fizickih lica u Sektoru restrukturisanja i naplate problematicnih potraživanja

Radni odnos: Upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 21.01.2023. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Pracenje obaveza klijenata - fizickih lica sa kašnjenjima preko 15, komunikacija sa klijentima i obilazak istih na terenu radi naplate potraživanja;
 • Preuzimanje fajlova problematicnih kredita i provjera dokumentovanosti fajlova problematicnih kredita fizickih lica;
 • Potvrda rejtinga u rejting alatu za problematicne kredite;
 • Sprovodenje aktivnosti u procesu rane naplate – vodenje problematicnih kredita, analiza klijenata, preduzimanje akcija i rješavanje kredita sa kašnjenjem preko 15 dana;
 • Izrada mišljenja u procesu produženja i ukidanja roka važenja dozvoljenih prekoracenja;
 • Izracunavanje neto sadašnje vrijednosti problematicnih potraživanja u skladu sa MRS 39;
 • Aktivnosti u vezi sa umanjenjem potraživanja po osnovu stecene materijalne aktive, te naplata nakon izvršene prodaje od strane Banke;
 • Priprema kreditnih fajlova, davanje mišljenja po pitanju nekvalitetnog kreditnog portfolija;
 • Izrada strucnog mišljenja RWO o zahtjevu za potrebe nadležnog odbora i drugih organa Banke, Grupacije i dr. institucija;
 • Izrada i slanje automatskih opomena;
 • Ucestvovanje u izradi opštih i pojedinacnih akata i obrazaca iz domena rada Sektora;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podatke i dokumentaciju proistekle iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen strucne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, ili
 • SSS/VS – 4/6. stepen strucne spreme društvenog smjera i najmanje 5 godina iskustva na istim ili slicnim poslovima
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru u obavljanju poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • izražene komunikacione sposobnosti
 • dobro poznavanje proizvoda i procesa u segmentu poslovanja iz opisa radnog mjesta
 • vozacka dozvola ''B'' kategorije

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: [email protected]

Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove bice ukljuceni u proces selekcije kandidata.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Viši saradnik za naplatu potraživanja od pravnih lica u Sektoru restrukturisanja i naplate problematicnih potraživanja

Radni odnos: Upražnjeno radno mjesto

Broj izvršilaca: jedan (1)

Mjesto rada: Banja Luka

Rok za podnešenje prijave: 21.01.2023. godine

Opis poslova i radnih zadataka:

 • Praćenje obaveza klijenata – pravnih lica (potencijalno problematični i problematični krediti), kontaktiranje klijenata i obilazak istih na terenu radi naplate potraživanja;
 • Sprovođenje aktivnosti u procesu rane naplate – finansijska analiza klijenata, priprema scenarija za rješavanje kredita u kašnjenju i preduzimanje aktivnosti u procesu naplate;
 • Vođenje problematičnih kredita, analiza, priprema scenarija za rješavanje problematičnih kredita i preduzimanje akcija (kontaktiranje klijenata i jemaca, posjete klijentima, predlaganje mjera za oporavak, aktiviranje kolaterala prije utuženja klijenta);
 • Praćenje pravovremenog provođenja odobrene strategije i razvoja situacije, analiza, priprema scenarija za rješavanje potencijalno problematičnih kredita i preduzimanje akcija (kontaktiranje dužnika i jemaca, posjete klijentima/dužnicima, predlaganje mjera za oporavak, aktiviranje kolaterala prije utuženja klijenta);
 • Podrška u dijelu pravnih poslova naplate potraživanja (izračun efekata naplate/prodaje, priprema aplikacija za prodaju potraživanja, rasknjižavanje);
 • Provođenje aktivnosti u vezi sa umanjenjem potraživanja po osnovu stečene materijalne aktive, te naplata iste nakon izvršene prodaje od strane Banke;
 • Učestvovanje u izradi opštih i pojedinačnih akata, izvještaja, obrazaca i dr. dokumenata koji se koriste u radu i poslovanju Banke, iz domena rada Sektora;
 • Evidentiranje, dokumentovanje i arhiviranje podataka i dokumentacije proistekle iz obavljanja poslova za koje je zadužen i izvještavanje o aktivnostima iz opisa radnog mjesta i rada Sektora;

Kandidat ste ukoliko imate:

 • VSS - 7. stepen stručne spreme, Ekonomski fakultet i najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, ili
 • SSS/VS – 4/6. stepen strucne spreme društvenog smjera i najmanje 5 godina iskustva na istim ili slicnim poslovima
 • sposobnost aktivnog korišcenja i rada na racunaru u obavljanju poslova radnog mjesta
 • znanje engleskog jezika za obavljanje poslova radnog mjesta
 • izražene komunikacione sposobnosti
 • dobro poznavanje proizvoda i procesa u segmentu poslovanja iz opisa radnog mjesta
 • vozacka dozvola ''B'' kategorije

Zainteresovani ste?

Ukoliko ispunjavate navedene uslove i želite da postanete dio našeg tima molimo da pošaljete Vašu prijavu sa biografijom putem email-a na adresu: [email protected]

Samo kandidati koji ispunjavaju propisane posebne uslove bice ukljuceni u proces selekcije kandidata.

Napomena: Prijavom na konkurs licne podatke ukljucujuci i podatke iz priloženih dokumenata, Kandidat dobrovoljno stavlja na raspolaganje “ATOS BANK” a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka), te daje saglasnost da Banka iste može obradivati u cilju angažmana kandidata u Banci. Prijavom na konkurs Kandidat dozvoljava Banci da licne podatke može koristiti u evidencijama Banke koje se odnose na regrutaciju i selekciju kandidata za vrijeme koje je potrebno za namjenu za koju se licni podaci obraduju, ukoliko drugacije nije odredeno važecim propisima. Saglasnost za obradu licnih podataka važi na period od dvije godine, a Kandidat je obavješten da iste može povuci u bilo koje vrijeme, pisanim zahtjevom koju može dostaviti na e-mail adresu [email protected] ili poštom na adresu Jevrejska 71, 78000 Banja Luka, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina.

Napredujemo i rastemo ZAJEDNO

Ukoliko želite da širite svoje vidike i znanja, pristupacni ste i otvoreni za nova iskustva onda ste vi idealan kandidat za rad u našoj Banci.

Nudimo:

 • rad u Banci koju klijenti biraju zbog kvaliteta usluge i uzajamnog povjerenja

 • mogucnost profesionalnog razvoja i napredovanja u karijeri

 • strucno usavršavanje

 • izazovno i dinamicno radno okruženjestrucno usavršavanje

Niste pronašli odgovarujuce radno mjesto, a zainteresovani ste za posao u našoj Banci?

Konkurišite online

Trebate pomoć?