Koristimo "cookies" kako bismo unaprijedili funkcionalnost stranice atosbank.ba. Pritiskom na bilo koji link na ovoj stranici prihvatate korišćenje "cookies". Uslovi korišćenja

Polugodišnji rezultati Sberbank Europe grupacije

“Sberbank Europe grupacija je završila prvo polugodište 2017. godine sa pozitivnim rezultatom, koji je premašio projekcije. Naš neto rezultat iznosi 8,9 miliona evra, a na osnovu većeg prihoda od kamata i naknada u kombinaciji sa snažnim fokusom na operativnoj efikasnosti. Naši supsidijari u centralnoj i istočnoj Evropi su pokazali dobre rezultate uprkos pritiscima i jakoj konkurenciji u bankarskom sektoru. Posebno sam zadovoljan rezultatom Sberbank Mađarske koja je zabilježila dobit prvi put od akvizicije 2012. godine”, komentarisao je Arndt Röchling, član Uprave u Sberbank Europe AG, Beč.

Supsidijari Sberbank Europe AG su iskazali solidne rezultate u prvoj polovini 2017. godine. Što se tiče operativnih prihoda i neto rezultata, skoro sve banke unutar grupacije su iznad planiranih očekivanja. U prvih šest mjeseci 2017. godine Sberbank Europe AG je ostvarila rast neto prihoda od kamata za 7% na 159 miliona evra što je rezultat optimizacije likvidnosti. Neto prihodi od naknada i provizija povećani su na 43,3 miliona evra što je više za 12% u odnosu na isti period prošle godine. Viši prihodi od naknada Sberbank Europe AG su zasluge poslovnih aktivnosti supsidijara u Bosni i Hercegovini, Češkoj Republici i Mađarskoj. Operativni troškovi i troškovi rizika su u skladu sa očekivanjima. Pažljivo upravljanje troškovima je dovelo do smanjenja operativnih troškova, naročito u Mađarskoj i našim bankama u jugoistočnoj Evropi. Koeficijent troškova/prihoda se smanjio na 68% u prvom polugodištu 2017. godine.

Sberbank Europe AG je iskazala stabilnu kapitalnu osnovu sa stopom osnovnog kapitala od  16.6%, što je znantno iznad propisanog zakonskog minimuma. Racio adekvatnosti kapitala iznosi 20.3%. Omjer  kredita i depozita je iznosio 104% i nastavlja da se poboljšava u poređenju sa 110% u istom periodu 2016. godine. Depoziti klijenata su povećani na 7.9 milijardi evra. Obim kredita u segmentu malih i srednjih preduzeća je u porastu u Češkoj, Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Mađarskoj.

Aktivna baza klijenata konstanto raste pa je broj klijenata porastao na 677 hiljada. Ukupna aktiva Sberbank Europe AG je na dan 30. juni 2017. godine iznosila 12.7 milijarde evra.

Sberbank Europe AG je fokusirana na stabilan rast tržišnog učešća kako u Retail segmentu, tako i u segmentu malih i srednjih preduzeća, kao i velikih preduzeća u centralnoj i istočnoj Evropi, uz kontinuiranu optimizaciju operativnih troškova. U Retail segmentu poslovanja, Sberbank Europe ima za cilj dalje povećanje svoje baze klijenata, podstaknuto kreditiranjem i partnerstvom, istovremeno jačajući i unapređujući svoj digitalni razvoj. U segmentu poslovanja sa velikim preduzećima, Sberbank Europe AG želi da se pojačano se fokusira na transakciono bankarstvo i finansiranje trgovine, te time postane prvi izbor pravnih lica iz Austrije i centralne i istočne Evrope koji žele da posluju sa Rusijom o ZND zemljama.

 

Trebate pomoć?